IQ - ЩО Е ТО И КАК ДА РАЗБЕРЕМ НИВОТО СИ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Днес умствените способности на всеки от нас се оценяват на всяка крачка - от началното училище до професионалния живот. Пряко или косвено. 

Постъпвайки в първи клас, едно дете вече трябва да притежава редица умения, а и знания, за да стъпва на добра основа по време на дългогодишното си обучение в академична среда. Престижната професия изисква не само добра подготовка за изпитите в училище, но и високо ниво на интелигентност. Подборът на кадри в дадена компания е оценка на микс от качества, особено когато става въпрос за по-висока позиция. През целия си живот човек е в цикъл от непрекъснати изпитания на своите умения и таланти.

Нивото на вашия IQ може да проверите, разбира се, с помощта на предназначените за целта тестове. Те помагат да се добие представа на какъв етап е човек в развитието на своята логика, мислене, както и способността за бързо решаване на различни видове задачи. Нека разгледаме по-подробно какво представлява коефициентът на интелигентност, защо не е излишно да знаете нивото си на интелигентност и как то влияе на академичния и работния ви успех.

КАКВО Е IQ

„Ниво на IQ“ – това понятие е достигало до вниманието на всеки един от нас, нееднократно. Но не всеки е напълно наясно какво означава това. Терминът “IQ” идва от английското съкращение "intelligence quotient", което в буквален смисъл се превежда като коефициент на интелигентност. Това е относителен показател за умствените способностите на човек. Този показател се приравнява по скалата на IQ, която пък е съставена на база на средните стойности на огромно множество хора преминали и преминаващи през този тип тестове.

Струва си да се отбележи, че IQ е динамичен показател и може да се променя с времето. Интелектуалните способности на един и същи човек варират в зависимост от възрастта, образованието, здравето, сферата на дейност, наличието на личностно развитие и спорт в живота. Колкото по-многоаспектно се развиваме, толкова по-високи нива на IQ можем да достигнем. Четенето на книги не е единственият начин за повишаване на нашият коефициент. Общото благосъстояние на тялото и духа имат огромно значение. Следователно стойностите на IQ варират, както в положителна, така и в отрицателна посока.

Когнитивните способности на човек могат да бъдат измерени основно с помощта на психометрични (психологически) или IQ тестове - според общоприетата скала те могат да бъдат над, под нормата или да останат на средно ниво. Как да измерите своя коефициент на интелигентност (IQ) и какви тестове обслужват именно тази цел - нека разгледаме по-нататък.