ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY U DETÍ 1.časť

 
Rodičia a učitelia detí na základnej škole sa často sťažujú na písaný prejav detí a na to, aké nedbalé
sú ich zošity. Dospelým sa zdá, že deti sa pri písaní nesnažia, a to spôsobuje nepeknú úpravu.
Príčinou však nie je vždy nedostatok snahy zo strany dieťaťa. Odborníci sa domnievajú, že práve
nízka úroveň rozvoja jemnej motoriky u detí v ranom veku spôsobuje nedbalé písanie v budúcnosti.
Preto sa odporúča trénovať tieto zručnosti už od detstva.
 
ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY V RANOM VEKU
 
Rané detstvo je nielen zábavné a bezstarostné obdobie, ale aj vhodný čas na zdokonaľovanie
zručností detí. Ešte predtým, ako sa priblížia k staršiemu predškolskému veku a začnú sa pripravovať
na školu, potrebujú získať vedomosti a zručnosti, bez ktorých je vzdelávací proces nemožný.
Rodičia to chápu, a preto sa snažia všetkými spôsobmi rozvíjať schopnosti svojich detí: študujú farby
a tvary predmetov, upevňujú predstavu o priestorovej orientácii, rozvíjajú ústny prejav. Okrem toho
všetkého je však potrebné venovať pozornosť aj rozvoju jemnej motoriky od raného veku.
Práve úroveň rozvoja motoriky určuje, ako rýchlo sa predškolák naučí používať príbor a písacie
potreby, bude sa vedieť sám obliecť, zapínať gombíky a zaväzovať si šnúrky na topánkach. Aby
predškoláci mohli úspešne zvládnuť tieto a ďalšie úlohy, musia pravidelne cvičiť, zlepšovať
pohyblivosť a silu prstov.
Zároveň je možné trénovať batoľatá prakticky od narodenia. Rodičia môžu napríklad masírovať prsty
svojich bábätiek a robiť ľahké cvičenia s prstami. Vo veku 2 - 3 rokov môžu rodičia hrať prstové hry a
zároveň čítať deťom zábavné detské básničky. Týmto spôsobom môžu zlepšovať ich zručnosti
zábavnou a hravou formou.
 
ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU
 
S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje potreba dobrej koordinácie prstov. Rodičia detí, ktoré chodia do
materskej školy, vedia, že už vo veku 3-4 rokov sa deti aktívne venujú tvorivej práci: vyrábajú ručné
práce z improvizovaných materiálov, modelujú z hliny alebo cesta, kreslia, vyfarbujú obrázky,
vyrábajú predmety. Takýto rozvoj jemnej motoriky u detí v predškolskom veku je najdôležitejšou
súčasťou prípravy na štúdium v škole.
Triedy v materskej škole však často nestačia na to, aby si deti naplno rozšírili svoje schopnosti, preto
učitelia v predškolských zariadeniach odporúčajú robiť s nimi ďalšie aktivity. Treba najmä hry a
cvičenia, ktoré si vyžadujú malé, presné pohyby:
*zaplietanie lana - prispeje k rozvoju pohyblivosti prstov, ako aj pomôže naučiť sa šnurovať topánky;
*rôzne druhy tvorivosti (tvarovanie, výroba ručných prác, kreslenie) a hry s malými predmetmi budú
skvelým doplnkom v triedach materských škôl;
*skladanie puzzle a konštrukcií, ktoré je zábavnou a obohacujúcou činnosťou pre celú rodinu.
Ak predškolák dobre ovláda prsty a celú ruku, neskôr si ľahšie zvykne správne držať pero a ceruzku,
kresliť rovnomerné a úhľadné postavy. Už v prvom ročníku školy budú musieť žiaci zvládnuť písanie,
prejsť od kreslenia čiarok a háčikov v peračníku k písaniu celých písmen a číslic do zošitov.
Problémom je, že do siedmeho roku života aj tie deti, ktoré sa aktívne venovali v materskej škole a
doma, nemajú vždy zručnosti, ktoré sú nevyhnutne potrebné na písanie. Preto sa odporúča rozvíjať
jemnú motoriku ešte v predškolskom veku, ale aj tento proces by mal byť správne organizovaný.
 
ČOMU TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ
 
Je mylné myslieť si, že nácvik pohyblivosti prstov sa týka len detí v predškolskom veku - deti na
základnej škole ho potrebujú rovnako. Keď malé deti spoznávajú textúry rôznych predmetov, snažia
sa ich držať a pohybovať nimi, rozvíjajú aj svoj intelekt. Končeky prstov majú veľa nervových
zakončení, ktoré stimulujú rôzne časti mozgovej kôry. Preto hmatové skúmanie predmetov a
vykonávanie pohybov rukami prispieva k rozvoju reči, logiky, pamäti, pozornosti a mnohých ďalších
mentálnych schopností dieťaťa.
Samozrejme, na dosiahnutie tohto efektu je potrebné pravidelne cvičiť. Pri výbere úlohy sa oplatí
zohľadniť nielen vek dieťaťa, ale aj jeho doterajšie schopnosti. Iba tak sa dá zmerať záťaž, vďaka čomu
je realizovateľná a zároveň neunavujúca. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje efektívnosť
lekcií, sú prvky hier, ktoré sú prítomné v tréningu. Vďaka nim je proces učenia zábavný a zaujímavý.
Všetky tieto skutočnosti je dôležité zohľadniť pri výbere metódy rozvoja jemnej motoriky u školáka
alebo predškoláka.
Tréning mentálnej aritmetiky a rozvoj jemnej motoriky
 
ÚČINNÉ TECHNIKY, KTORÉ ROZVÍJAJÚ JEMNÚ MOTORIKU
 
Existuje veľa programov, ktoré sú zamerané na zlepšenie motorických zručností u detí predškolského
a školského veku, a preto je niekedy ťažké vybrať si. Na začiatku je lepšie zvážiť tie techniky, ktoré
podporujú nielen motorický, ale aj intelektuálny rozvoj - zlepšujú schopnosti dieťaťa, vštepujú mu
užitočné zručnosti a vlastnosti.
Jedným z týchto programov je mentálna aritmetika - systém nácviku rýchleho počítania v hlave,
ktorý je vhodný pre žiakov od 5 rokov. Jeho zvládnutím sa deti učia počítať na počítadle, čo
podporuje rozvoj motorických schopností. Postupne si upevňujú svoje zručnosti a prechádzajú na
ďalšiu úroveň - mentálne počítanie.
Potom si už žiaci vedia predstaviť abakus a počítať na ňom. Takáto činnosť užitočne zaťažuje obe
mozgové hemisféry - ľavú, ktorá umožňuje uplatniť logicko-analytické schopnosti, a pravú, ktorá
zodpovedá za tvorivosť, predstavivosť a kreativitu. Takto je možné zlepšiť rôzne schopnosti detí
súčasne.
Mentálnu aritmetiku si môžete osvojiť v kurzoch Akadémie pre rozvoj intelektu AMAKids. Štúdiom v
malých skupinách pod vedením skúseného učiteľa žiaci postupne prejdú všetkými fázami zvládnutia
rýchleho mentálneho počítania, ako aj zvýšia svoj intelektuálny potenciál. To všetko im pomôže
uspieť nielen v štúdiu, ale aj v mnohých ďalších činnostiach.

Žiadosť o bezplatnú konzultáciu

Získajte konzultáciu