V JAKÉM VĚKU JE NEJVHODNĚJŠÍ ZAČÍT S VÝUKOU?

Při pohledu na mladé rodiče se někdy zdá, že běží jakýsi maraton s názvem „Kdo dřív začne učit dítě“. Někteří rodiče se dokonce snaží rozvíjet i dítě, které mezitím sladce cucá prst v matčině bříšku a vůbec nepřemýšlí o písmenech, číslech nebo „jak dělá pejsek“.


Je vůbec časný rozvoj zapotřebí? Co je lepší učit dítě a kdy s tím začít? Pojďme nejprve definovat některé pojmy.

Rozvoj – určitá změna, která vede ke vzniku nové kvality. Cíl rozvoje – stimulace zájmu poznávat nové věci. Bez ohledu na to, v jaké oblasti. Rozvoj – to jsou postupy, metody a způsoby.;

Výuka – činnost dospělého ve vztahu k dítěti, v jejímž důsledku získává dítě nové dovednosti a znalosti. Výuka – to jsou fakta, dovednosti a znalosti.

Například dozvědět se, že kostka je vyrobena ze dřeva a vypadá jako čtverec – toto je výuka. Zatímco vymyslet neobvyklý způsob, jak postavit věž z kostek – to je rozvoj.

TROCHU ANATOMIE

Nervová soustava se skládá z neuronů (buněk). Jsou vzájemně spojeny a vytvářejí neuronové sítě.

Zajímavé je, že neurony neustále vytvářejí nové sítě při přizpůsobování se konkrétním činnostem člověka. Hra na klavír, poznávání ovoce podle vůně, čtení knihy – v každém případě bude vytvářena vlastní neuronová síť.

Proč je důležité to vědět? K vytváření neuronových sítí dochází u dítěte neustále. A čím více sítí je vytvořeno, tím dokonalejší bude rozvoj vašeho syna nebo dcery.

Jak přispět k vytváření neuronových sítí? Musíte obohatit život dítěte zcela odlišnými zážitky. Děti získávají zážitky z cest, nových her a aktivit, sledování zajímavých videí. Použijte při modelování pěnu místo modelíny, k malování – krupicí na tácu místo štětečků a alb, provádějte experimenty, snažte se dělat obvyklé věci neobvyklými způsoby.


DŮLEŽITOST ROZVOJE DÍTĚTE

Pro harmonický a úspěšný rozvoj dítěte je nutné vytvořit řadu specifických podmínek:

 • pečovat o jeho fyzický a psychický stav;
 • poskytovat dítěti příležitost si samostatně vyzkoušet nové metody a způsoby činnosti;
 • zohledňovat jeho věkové zvláštnosti;
 • zapojovat všechny smysly;
 • vytvářet bohaté poznávací prostředí.

Představte si, že stavíte dům. K tomu, aby byl odolný, nesedal ani se nezkřivil, budete potřebovat pevné základy. Právě základy jsou zatěžovány v největší míře. V rozvoji a výchově dítěte jsou základy tvořeny formováním neuronových spojení, rozvojem psychických procesů. To vše je základ neboli základní úroveň potřebná pro dítě k osvojení dalších znalostí.

V JAKÉM VĚKU ZAČÍT S VÝUKOU DÍTĚTE?

Dítě je třeba rozvíjet (právě rozvíjet!) co nejdříve. Musí se hodně hýbat, klást otázky, snažit se dělat obvyklé věci neobvyklými způsoby, často měnit prostředí a získávat co nejvíce nových zážitků. Návštěvy divadel, koncertů, muzeí a nejrůznějších výstav bezpochyby významně přispějí k rozvoji dítěte. Ovšem za předpokladu, že všechny tyto akce odpovídají věku dítěte.

V jakém věku je nejvhodnější učit dítě novým znalostem a dovednostem? Někteří rodiče začínají učit dítě již od 3 let, jiní začínají uvažovat o výuce kolem 5. roku věku dítěte, zatímco další rodiče prodlužují dětství dítěte až do 7 let. Kdo má pravdu?

To vše závisí na samotném dítěti, jeho aktivitě, míře připravenosti, zájmu a schopnosti vnímat informace. Nesmíme podlehnout obecným módním trendům, musíme se na své dítě podívat a zjistit, zda je schopno, připraveno a touží-li po učení.

V každém věku existují senzitivní (příznivá) období pro rozvoj nových dovedností.

 • příznivé období pro rozvoj řeči – od 0 do 6 let;
 • připravenost k osvojení pravidel pro pořádek – od 0 do 3 let;
 • smyslový vývoj trvá od narození do 5,5 let;
 • období vnímání drobných předmětů – od 1,5 do 5,5 let;
 • období pohybů a aktivit – od 1 do 4 let;
 • příznivé období pro rozvoj sociálních dovedností – od 2,5 do 6 let.

Při výuce a rozvoji dítěte je třeba přihlížet k těmto obdobím, jakož i ke zvláštnostem vývojové psychologie.


ZVLÁŠTNOSTI VÝUKY DÍTĚTE OD 3 LET

Hlavní aktivitou dítěte v tomto věku je hra. Dítě je schopno vstřebávat nové znalosti pouze formou hry.

Psychologické procesy jsou u dítěte nestabilní, chování předškoláka závisí na jeho zdravotním stavu a okolním prostředí. Dítě může být při výuce rozptylováno horkem nebo těsnou gumičkou na punčocháčích. Zapamatuje si pouze věci, které ho náhle zlákaly a vyvolaly v něm zájem. Čím bohatší je rozvojové prostředí, tím větší počet předmětů dítě zaujme. To znamená, že dospělý získá více příležitostí k jeho výuce.

Jestliže probíhá výuka pod nátlakem a budeme-li nutit dítě k tomu, aby se soustředilo, je zde riziko vyvolání u dítěte averze k učení, což bude mít za následek negativní dopad na budoucí studium.

ZVLÁŠTNOSTI VÝUKY DÍTĚTE OD 5 LET

Hlavní aktivitou zůstává hra, avšak stává se složitější, ve hře se objevuje námět a rozdělení rolí. Roste počet vzdělávacích možností, neboť u dítěte se rozvíjejí psychické procesy: zvyšuje se objem paměti, doba koncentrace pozornosti.

Neúmyslná pozornost a paměť je nahrazována úmyslnou – předškolák může být požádán, aby se soustředil na předmět výuky.

Jestliže při výuce nebudou zohledněny individuální vlastnosti dítěte, začne se brzy nudit a tím přijde výuka vniveč. Při výuce od 5 let je proto důležité volit zkušeného učitele a pro dítě zajímavý program.

ZVLÁŠTNOSTI VÝUKY DÍTĚTE OD 7 LET

Blíže k 7 letem dětský mozek dítěti sám napovídá, že je čas se učit. Hlavní aktivitou dítěte se stává učení. Dítě se se zájmem učí novým věcem, zkouší odlišné způsoby činnosti, touží vědět více dnes než včera. Psychické procesy jsou dostatečně vyvinuté k tomu, aby se dítě dokázalo soustředit na předmět výuky, vykonávat pokyny učitele a nezoufat, když se něco nezdaří.

Mladší školáci jsou schopni řešit různé úlohy, zjišťovat souvislosti mezi objekty, shrnovat a systematizovat informace. Úmyslná paměť je u dítěte již vyvíjena.

Pozornost je však stále nestabilní, a to i přesto, že děti ve věku 7 let jsou již schopny soustředit se na jednu věc déle než 15 až 20 minut. Proto by měla být výuka pestrá a dynamická, aby se dítě nezačalo nudit a rozptylovat se zajímavějšími věcmi.

V jakém věku začít učit dítě, co jej učit a v jaké formě bude výuka probíhat – rozhodnutí je na rodičích. K tomu, abyste dospěli ke správnému rozhodnutí, se nenechte strhnout módními trendy ani populárními metodikami. Podívejte se na své dítě a zjistěte, zda je připraveno se učit. Baví dítě plnění úkolů? Teprve poté, se zohledněním schopností, sklonů, silných a slabých stránek osobnosti syna nebo dcery, začněte s výukou. Včas zahájená výuka odhalí schopnosti dítěte a bude podněcovat dítě k dalšímu rozvoji.

 

Žádost o bezplatnou konzultaci

Získejte konzultaci