JAK SE NAUČIT MENTÁLNÍ ARITMETIKU

Základem mentální aritmetiky je výuka techniky ústního rychlého počítání pomocí abakusu. Abakus je starověké japonské počítadlo, velmi podobné tomu, které známe z dětství. Rozdíl spočívá v tom, že čísla na počítadle abakus jsou označována jejich určitou polohou na tyčce, nikoli pouze počtem kuliček na ní. Připravili jsme pro vás tento článek, abyste porozuměli tomu, jak se naučit mentální aritmetiku a v jakém věku je studium nejúčinnější.


JAK SE NAUČIT MENTÁLNÍ ARITMETIKU EFEKTIVNĚ

Pro studium je nejúčinnější věk od 4 do 16 let, některé metodiky se omezují na věk od 6 do 11 let. Metodika „Amakids“ efektivně pracuje se všemi věkovými skupinami, a to od věku 4 let u dětí až ve věku nad 60 let u dospělých (hlavním kritériem je to, aby ​​mladší děti byly schopny počítat do 10, a aby dospělí měli chuť a motivaci). Za předpokladu pravidelného cvičení dosahuje rozvoj mentálních schopností mladších školáků a žáků druhých stupňů základních škol maximálního tempa. Naše rozvojové centrum zve všechny k účasti na první ukázkové lekci zdarma!

JAK PROBÍHÁ PROCES VÝUKY

  1. Zpočátku se děti učí fyzicky počítat na počítadle abakus a používají obě ruce při práci s počítadlem. Jedná se o počáteční fázi procvičování obou mozkových hemisfér.
  2. Následující fáze spočívá v představování si dítětem obrazu počítadla abakus a procvičování v přesouvání kuliček v mysli.

Právě v okamžiku počítání pomocí imaginárního počítadla začíná docházet k posílení neuronové vazby mezi oběma hemisférami mozku, pravá a levá hemisféra začínají pracovat současně. Obraz počítadla abakus je uložen v pravé hemisféře dítěte (která odpovídá za obrazné myšlení) a v levé hemisféře jsou uložena čísla, která dítě počítá (levá hemisféra odpovídá za přesnost a logiku).


Jediným způsobem osvojení mentální aritmetiky tak, aby to přineslo významné výsledky (zlepšení paměti, koncentrace pozornosti atd.), jsou pravidelné tréninky. Pokud se bude dítě učit mentální aritmetiku jednou týdně ve skupině a následně vykonávat domácí úkoly po dobu 15 až 30 minut denně, výsledky se dostaví velmi rychle. Zvláště důležité je to, aby tréninky probíhaly nejen pomocí učebnic a sešitů, ale také on-line platformy, která umožnuje nastavit různé režimy vykonávání úkolů a rychlosti zobrazení řetězců příkladů na obrazovce.

Mentální aritmetika dává též příležitost k rozvoji v exaktních vědách a tvůrčí činnosti. Je tomu tak právě díky zdokonalení součinnosti mozkových hemisfér. Dítě si začíná uvědomovat, že učení není pouhou každodenní rutinou, ale také fascinujícím tvůrčím procesem, což mu přináší potěšení ze studia. Díky motivaci se zvyšuje i efektivita studia – dítě se stává úspěšným v nejrůznějších oblastech své činnosti.

Žádost o bezplatnou konzultaci

Získejte konzultaci