5 DŮVODŮ, PROČ BY VAŠE DÍTĚ MĚLO NAVŠTĚVOVAT AMAKIDS

Radost z učení, větší sebevědomí, lepší studijní výsledky a noví kamarádi? Ano. To je pouze krátký výčet toho, co všechno AMAkids nabídne každému, kdo vejde do jeho učeben v Praze, Kladně nebo v Brně. A nebojte se, není to žádná nuda. Pojďme se na to podívat do větší hloubky.

 1. Rozvoj mozku.

  AMAkids využívá speciální metodu, nazvanou "mentální aritmetika", která stimuluje harmonický rozvoj obou hemisfér a tím dochází k výraznému rozvoji mentálních schopností a inteligence.
 2. Radost z vědění.

  Má vaše dítě nezájem o učení? Zhoršily se jeho studijní výsledky? Není škola jako škola a dítě si zpravidla samo nemůže vybrat, do jaké bude chodit. Možná má smůlu, že právě v jeho škole jsou učitelé, pro které není jejich práce posláním. Těžko pak mohou ve svých žácích probudit nadšení a zájem o vzdělání. I velmi chytré dítě tak může ztrácet motivaci. Po pár týdnech v AMAkids si uvědomí, že vědění je vlastně velké dobrodružství a samo bude mít zájem o nové a nové informace.
 3. Probuzení talentu.

  Kurzy AMAkids pomohou dítěti objevit a rozvíjet jeho talent. A nemusí to být jenom v matematice. Na učebních lekcích se dítěti upevní sebevědomí, uvolní se, ztratí ostych a nebojí se projevit.
 4. Logické myšlení.

  Pomocí mentální aritmetiky se dítě naučí logicky uvažovat a rychle vnímat a zpracovávat informace.
 5. Kroužek, kde se děti vyřádí.

  Pohyb a zvídavost k dětem patří a v AMAkids rozhodně nezůstávají sedět celou dobu u stolu. Poskakování, pozitivní emoce, legrace a dobrá nálada jsou součástí každé hodiny. A nejen o tom se můžete sami přesvědčit na některé z našich ukázkových lekcí.

Přejeme vám rozvoj bez hranic!

Žádost o bezplatnou konzultaci

Získejte konzultaci