ЗАЩО ДЕТЕТО НЕ ОБИЧА ДА РАЗКАЗВА ЗА УЧИЛИЩЕ?

Всеки родители проявява жив интерес спрямо събитията в живота на децата си, затова как прекарват времето си в училище, с кого общуват, с кого се разбират и с кого не, каква оценка са получили на контролно или по какъв проект работят. Но когато възрастните зададат своите съществени въпроси често получават кратък и заучен отговор - „всичко е нормално“, „днес мина добре“ или “нищо не се случи”.

Но как тогава родителят могат да „разговарят“ със своете дете, така че то да да почувства желание и да отдели време за споделяне на впечатленията си?

Нека обърнем внимание на някои полезни съвети в тази статия.