Защо да избера амакидс за свой партньор?

Деница Дачева, представител на АМАКидс във Варна:

„Дете, което е мотивирано да надгражда себе си, е успешен човек утре“

Бихте ли се представили?

Казвам се Деница Дачева и заедно с партньорката ми Светла Младенова притежаваме и управляваме центрове АМАКидс във Варна. Дълги години съм живяла извън България, в много динамична среда и съм работила в сферата на Маркетинг и Рекламата на международни компании.

Каква е вашата длъжност?

От всичко по многоJ. Основно се занимавам  с организацията и администрирането на центъра, но от началото на лятото и с воденето на ускорен курс по ментална аритметика.  Помагам и с маркетинг опит за развитието на бранда АМАкидс в страната.

Защо решихте да се занимавате с ментална аритметика? Откъде научихте за метода?

В държавата, в която живеех, менталната аритметика е добре позната. За моя изненада, това в България не е така. Винаги съм търсела школи и занятия, които да са полезни за моите собствени деца. Образователната ни система не отговаря на моите очаквания. Децата се претоварват с фактология, огромно количество материал поднесен по сух начин, несъобразен с индивидуалността и потребностите на децата. Не се окуражава критичното мислене, не се работи с потенциала на всяко дете. В резултат се възпитава култура на „учене за тест“, дългосрочната памет не се развива.

Академия за развитие на интелекта АМАкидс отговори на това мое търсене. Посредством аритметични изчисления се работи в посока развитие на скрития потенциал на всяко дете, а средата е позитивна и забавна. Работата в малки групи позволява индивидуален подход, в резултат на което децата усещат уважението от страна на треньора и са готови да дадат всичко от себе си. Дете, което е мотивирано да надгражда себе си , е успешен човек утре.

Откъде разбрахте за школата на АМАкидс?

От Представителите за България. Целият пакет информация как да се закупи франчайз лиценз и как да се отвори школа е изключително добре разработен. Процесът по договаряне и сключване на договор е сравнително кратък, необходимото обучение е на ниво, предоставя се цялата необходима информация за успешното стартиране на този бизнес.

Какво за вас е АМАкидс? Опишете го в няколко изречения.

Вълшебна академия, в която децата развиват своя потенциал, в спокойна и сигурна среда, с много позитивно отношение. От друга страна, като франчайзополучател усещам силната подкрепа на веригата, както от централния офис така и от партньорите. Силата на франчайз принципа се състои точно в това - не е достатъчно да се стартира един бизнес, необходима е системна подкрепа и развитие. Много франчайз бизнеси не успяват да просперират, именно защото липсва последваща подкрепа от страна на носителя на правата, а в АМАКидс това е основополагащ принцип. Има пълно разбирателство, уважение и синхрон между партньорите, което поддържа нивото на марката в страната.

Каква е мисията на школата?

Да предоставим възможността на колкото се може повече деца да се занимават с ментална аритметика по методиката на АМАКидс, която във времето доказва своята ефективност. Във школата във Варна се обучават над 80 деца, а поради нарастващия интерес от новата учебна година откриваме още един център. Мотото на АМАкидс е „Всяко дете е гений - и ние можем да го докажем“. В работата си с децата го доказваме ежедневно.

Какви са предимствата на школата пред другите центрове?

На първо място строго разработената методика. Обучението е разделено на нива, всяко ниво има строго определен брой занятия, във всяко занятие има конкретен набор знания, които трябва да се усвоят. Успяваме да синхронизираме индивидуалното темпо на всяко дете с темпото на занятията, така, че да оптимизираме резултата. Работи се академично, с повече примери, с по-голяма сложност и много работа с въображаемо сметало. Занятията са веднъж седмично, с кратко междучасие.Всъщност смятането „наум“, което всъщност представлява визуализация на преместването на топчетата е ключът към развитието на мозъка на детето. Смятането на сметалото абакус е основата, върху която трябва да се работи с „въображаемо сметало“.

Каква е методологията, ползите? В какво се състои тренировъчната програма?

Работим с помощта на онлайн платформа, която като функционалност и интерфейс няма еквивалент. Тя се актуализира, осъвременява и развива, така че и треньори и деца да ползват най-съвременната технология. Методиката е строго разработена. Курсът по Събиране и Изваждане е разделен на 4 нива, а продължителността на всяко ниво е строго определена. Всяко занятие е разработено индивидуално и този график се следва от всички треньори. Има разписани конкретни критерии, които детето трябва да може да постигне, за да премине успешно на следващото ниво. Така разработена тази методика успява да изгражда и надгражда знанята на детето. Възпитава се системност, последователност, упоритост в децата. Всяко едно от тях, на определен етап изпитва затруднение, което заедно преодоляваме и изгражаме вяра в собствените възможности. При нас няма оценки, наказания и укор - има поощрение и подкрепа.

Ползите са неимоверни - освен самото смятане с големи числа, наум, децата неусето развиват капацитета на двете полукълба и това дава резултат в много области-общият им успех се подобрява, концентрацията, самостоятелността, креативността. Психологически обаче също се вижда промяна. По-свити и притеснителни деца, придобиват увереност, на базата на постиженията си и това дава отражение в социалното им общуване; самочувствието им се подобрява, започват да вярват в себе си и изпитват увереност, че могат да се справят с непознати ситуации. Хиперактивни деца също се повлияват от методиката, подобряват концентрацията си.

Какво предстои оттук нататък?

За нас във Варна предстои откриването на втори център за обучение. Иска ни се да предоставим възможност на повече деца да се възползват от уникалният подход на АМАкидс. В процес сме на закупуване на лицензи за още два продукта на Академия АМАКидс - Меморика и Либерика - разработени на принципа на менталната аритметика, като единият продукт работи върху визуалната памет на човека, а вторият върху възможностите за бързо четене и научаване на чужди езици.

Защо да станете част от екипа на Амакидс?

Ако имате желание да работите с деца- това е правилното място! Условията за франчайз са достъпни, в процеса по откриването на школа получавате съдействието на централния офис, както и от всички партньори в страната, които споделят опит и знания. Предоставя се обучение, за самата методика, платформата на АМАКидс, принципите на работа. АМАкидс се развива в глобален мащаб и усещането да станете част от съвременна обучителна система е невероятно.

Аз лично изпитвам невероятно удовлетворение, когато родител на дете с академични или поведенчески дефицити вижда и споделя впечатленията си за положителната промяна в детето си, а детето идва с невероятна енергия на занятията. Светналите очи на децата ме зареждат.

Трябва да инвестираме в децата си- съзнателно и целенасочено. Дете, което чете книги и се занимава с ментална аритметика утре става самостоятелен и мислещ човек.

Leave a request for a free consultation

Get a consultation