Връзка между скоростното четене и развитието на детето

Обучението на детето да чете и да му внуши любов към литературата е една от най-важните задачи на родителите по въпросите на възпитанието и образованието. Ползите от четенето на книги не могат да бъдат надценени. Човек, който обича да чете, е по-успешен в живота. Ето защо е важно тази информация да се предаде на детето в най-ранна възраст, така че то да има възможност да научи това умение и да го обича.

Четенето е необходимо за всяко дете, защото го учи да аргументира позицията си и разумно да защитава мнението си. Всъщност, благодарение на литературата, речникът на детето се увеличава, нараства нивото на ерудиция и знания. В допълнение, детето развива въображение и фантазия. Освен това експертите казват, че децата, които четат, са по-малко склонни към агресия, отколкото тези, които не вземат книгата в ръцете си.

Деца, които четат, също развиват добре паметта. В крайна сметка, не е достатъчно да вземете книга в ръка, да научите буквите и да ги свържете в думи. Също така е необходимо да си спомните какво е било в началото на разказа, за да уловите историята. Четейки, детето научава какво е логика, научава се да разбира причинно-следствените връзки. Мисленето му става организирано.

Не трябва да забравяме моралната страна на четенето. Детето, запознавайки се с героите и техните действия, се сблъсква с добро и зло, справедливост и жестокост. То расте от морална гледна точка, има собствено мнение по всеки въпрос, детето се формира като индивид.

Сега си представете, че всички тези положителни качества са се удвоили. Такъв двоен ефект дава на детето умението за бързо четене. Предимството на скоростта е, че детето започва да чете няклоко пъти по-бързо, процентът на разбиране на текста се увеличава, а оттам и положителното въздействие на четенето върху детето също се увеличава..

Умението за скоростно четене не само подобрява скоростта на четене, но и увеличава процента на разбиране на материала. Когато четенето не причинява проблеми, детето няма отрицателни асоциации и то само взема книгата в ръцете си.