Трябва ли да научите детето си да чете бързо?

Още в началното училище децата са изправени пред огромно количество информация, която е трудна за възприемане и обработка при ниска скорост на четене, тъй като именно в текстови формат те получават основните знания. Какви са предимствата и недостатъците на техниката за бързо четене? На каква възраст се препоръчва да научите детето да чете бързо? Как да изберете правилната техника?