СКОРОСТНО ЧЕТЕНЕ – МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА

Много родители искат да намерят универсална техника, която би позволила на децата им не само да се научат да четат бързо, но и да развият различни интелектуални способности: концентрация на вниманието, памет и запомняне, скорост на мислене. Дали техниката за скоростно четене може да тренира различни мозъчни функции или е насочена само към увеличаване на скоростта на работа с текст?

Развитие на интелекта при децата

Умението за ефективно и бързо четене е на прост език казано жизненоважно за съвременния човек, защото днес той е заобиколен от планини текстова информация. Колкото по-бързо опознаете книги, документи, учебни помагала, толкова по-бързо и лесно е да успеете във всяко начинание. Важно е обаче да се научите не само да прочитате даден текст за кратко време, но и да го разбирате и запомняте.

Това е особено актуално и за учениците, защото именно в ранна възраст човек формира собствена база от знания. Бъдещите перспективи зависят от това колко продуктивно ученикът усвоява информация. Като се има предвид фактът, че много ученици са принудени да отделят до няколко часа на ден за учене и изпълняване на домашни задачи, овладяването на техниката за бързо четене ще бъде добър помощник и в училищното обучение.

Когато едно дете чете добре, за него е по-лесно да поддържа интерес и към литературата. Редовното запознаване с книги ви позволява да обогатявате речника и разширявате хоризонта си. Освен това, четейки децата интуитивно запомнят правилното изписване на думите, което им помага да повишат собствената си грамотност. Всичко това пряко влияе на училищните резултати.

Именно затова много родители се интересуват от различни техники за бързо четене, позволяващи на децата им да развиват способността за запознаване с цяла машинописна страница за няколко секунди. Но бързото четене не е гаранция, че човек ще усвои добре информацията, което на свой ред означава, че на паметта и другите функции на интелекта също трябва да се обърне внимание.