РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ У ДЕЦАТА - ОТ КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ЗАПОЧНЕМ

Основната цел при изучаването на математика не е развиване на умения за смятане и решаване на задачи или уравнения. Същността му се крие в развитието на математически способности при деца в предучилищна и начална училищна възраст. Какви са тези способности и как да ги развием правилно в зависимост от възрастта на детето?