Развитие на вниманието при децата в предучилищна възраст

Учителите в началните училища често забелязват, че на съвременните деца им липсва внимание, за да възприемат, а в последствие да запаметяват и усвояват учебния материал. Затова много родители си задават въпроси като “има ли такова нещо като упражнения за концентрацията” или “съществуват ли въобще универсални методи за по-лесното запаметяване”, а много от тепърва изправените пред предизвикателството “1-ви клас” пък се питат “как ще се справим с научаването на всичкия този материал”. Но защо е толкова важно да се тренира вниманието и кои упражнения са най-добри за това?