Развитие на паметта при децата

Определението на паметта и нейната същност

Паметта е познавателната способност за натрупване, съхраняване и възпроизвеждане на умения, действия, знания, думи и друга информация.

Сложното развитие на паметта при децата е процес, който вълнува както учителите, така и психолозите. Родителите започват да подхождат сериозно към определянето на степента на условно-рефлексните връзки на детето на 2-3 годишна възраст - когато детето се опитва да запаметява прости фрази и рими. Междувременно естественото развитие на паметта при децата започва с появата на ранни условни рефлекси - от 14-16 дни, когато в процеса на хранене, когато се вземе на ръцете, бебето демонстрира определени реакции:

 • тактилно действие;
 • движение на главата;
 • отваряне на устата и т.н.

В ранната възраст няколко дни са достатъчни, за да може дете да започне да разпознава, на 2-3 години процесът на разпознаване (и следователно запаметяването) отнема няколко седмици, а на 6-7 години този период е поне три години. Следователно развитието на паметта при децата протича в строга последователност - със задължителното използване на наличен опит.

Видове памет

 1. По характера на умствената дейност:
  • Моторна/двигателна;
  • емоционална;
  • образна;
  • словесно- логическа.
 2. По характера на целите на дейността:
  • произволна;
  • преднамерена.
 3. За продължителността на запазването на материала:
  • Дългосрочна;
  • краткосрочна;
  • оперативна

Развитие на паметта от 6 до 12 години

Развитието на паметта при децата в предучилищна възраст е много важно. Първите си ясни спомени са от възрастта от 4,5-5 години, но това не означава, че развитието на паметта при деца от ранна възраст не е строго-спесифичен процес. Развиването на памет при 6-годишно дете не е много трудно. Необходимо е да се формира внимание, умения за логично мислене, съзнателно запаметяване по време на играта, въз основа на придобити рефлекси по асоциация, свързване на картина на създадения образ с това, което е интересно и достъпно за хлапето - и, следователно, да го провокира към възпроизвеждане.

Ярки положителни емоции са в основата на запаметяването на материал. Но ако в предучилищната възраст в помощ на запаметяването взима участие поведението на детето, то в 7-12 годишна възраст, произволната памет е свързана с развитието на личността, нейното интелектуално ниво. Изпълнявайки творчески задачи или математически упражнения, детето натрупва база от знания, необходими за възпроизвеждане на конкретни действия - следователно е много важно формата и методът за разбиране на материалът или информацията да са интересни и разбираеми за него.

Педагозите с опит знаят как да развият паметта у дете, без да нарушават хармоничната му емоционална и физиологична цялост. Необходимо е да се вземат предвид особеностите на развитието на паметта при децата. Да се ​​развие памет при дете на 10 години е възможно, като се имат предвид неговите психологически характеристики. Съвременните дидактически методологии, базирани на дългогодишни изследвания в областта на психологията, са безценен ключ за оформяне на цялостното развитие на личността на дете, живеещо в ерата на глобалната компютъризация.

Експертите на Академията за интелектуално развитие AMAKids прилагат уникална програма за обучение на деца, базирана на принципите на умствената математика, съобразена със сложното развитие на паметта при деца от предучилищна възраст и включва следните методи:

 визуално-образна програма;

 • словесно-логическа;
 • механична и др.

Развитието на паметта у децата е включено в задължителната програма на предучилищното образование. С ниско ниво на възприемане и запаметяване детето няма да може да усвоява успешно училищните предмети, следователно нашата задача е да създадем за него необходимите условия за формиране на тези умения, свързани с:

 • логическо мислене;
 • интуиция и анализ;
 • мотивирано заключение.

Като вземат предвид факта, че уменията по запаметяване на деца на възраст 4-6 години са все още не достатъчно развити, специалистите използват опита си в размките на развитието на речта, интереса към игрите и извършването на различни физически действия, за да развият умения за запаметяване и разбиране. Развитието на паметта при 9-годишно дете, което посещава AMAKids, се случва в процеса на дидактическа игра, която  формира основни жизнени умения, използвайки рационални педагогически методи за конкретна възрастова група.