РАЗВИТИЕ НА ФИНИТЕ ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ НА РЪЦЕТЕ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Важно е да се развие подвижността и гъвкавостта на пръстите от най-ранна възраст. Такива способности ще бъдат основа за онези дейности, които изискват добри фини двигателни умения. Нека поговорим за особеностите на ранното развитие при децата и изберем упражнения, които са подходящи в предучилищна възраст.