ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ. КАКВИ ЗАНИМАНИЯ ДА ИЗБЕРЕМ ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ?

Когато дойде време да изпратим детето си на училище, много от нас се притесняват: как да разберем готово ли е детето ни, как да го подготвим ако не е, как да улесним адаптирането му към промените в живота. Вълнението е напълно основателно – съвременният свят има висок стандарт, включително и в сферата на образованието.

До самото начало на първи клас бъдещият ученик трябва да натрупа сериозен набор от знания. Това се отнася за направления като математика, писане и четене. Цялостното развитие също е огромен фактор на този етап. За детето ще е по-лесно, ако разбира как работи часовника, разбира как да изгражда комуникация с други хора, ориентира се в пространството. Общото развитие стои редом до психологическата подготовка. Ученикът трябва да разбере какво мястото има училището за неговото развитие, защо го посещава, ценността му.

Подготовката за училище трябва да бъде всестранна. Тук е важно да се разбере, че не само умението за писане или познаването на буквите играят важна роля сами по себе си. В много отношения успехът в ученето се определя от способността на детето да учи, от развитие на афинитета му към придобиване на нови знания или с други думи любовта към ученето като такова. Колко по-различно би било ако ученикът усвоява информация и научава нови неща докато е в училище. А към тази нагласа е по-лесно да се възпитава тогава, когато стартираме в ранна възраст. 

Възможността да бъде събуден интерес към нещо, за което не говорено или срещано преди е ниска. Особено тогава, когато сериозното натоварване през първоначалният период прекаран в училище е вече факт, а фокусът е насочен към нов вид моторна и сензорна стимулация. С други думи - създаването тепърва на навици в такава ситуация би отнело повече време, а и на цената на повече усилия.

Какво биха могли да направят родителите, за да помогнат на своето дете? Как правилно да настроят и подготвят бъдещият ученик? И на какво трябва да обърнат специално внимание? Това са въпросите, които ще обсъдим по-надолу в тази статия.