На фокус - професия “Пилот”

Престижна. Обогатяваща. Окриляваща. Отговорна. 

Професията на пилота изисква развитието на всестранни качества, разностранни интереси и способности.

Първото такова основно умение е, без съмнение, владеенето на международния език на авиацията - английския. 

На второ място, но не по значение, е изключително добро чувство за ориентация в 3D пространството. В авиацията възникват различни ситуации,  които изискват от пилотите умения да конструират въображаема реалност. Представете си за момент, че сте със завързани очи на непознато място и нечий глас Ви напътства какво има около Вас. Вие неминуемо визуализирате пространството около Вас единствено на база на това, което чувате. 

Други качества, които всеки пилот притежава са дисциплина, издръжливост, неизменим фокус, увереност и решителност. За пилотите е важно да развият критично мислене и умение за вземане на решения за части от секундата. Ограниченията във времето, както и фактори, увеличаващи напрежението като турбуленция, повреди, липса на достатъчно информация, могат да превърнат вземането на решения в предизвикателство за пилотите. Те не само трябва да бъдат безпогрешни, но и мигновени!

В палитрата от индивидуални характеристики добавяме и уменията за работа в екип и комуникативните умения. За предотвратяване на всякакви инциденти, пилотът общува ефективно както с помощник-пилотите, така и с екипажа на собствения си самолет. 

А сега, черешката на тортата - знаехте ли, че пилотите притежават рядко срещани математически умения и креативност? Скоростта на извършване на множество на брой аритметически операции на ум за единица време е негова запазена марка.

Въпреки наличието на специфичните контролни списъци със задачи за изпълнение, разработени за всеки отделен полет, всеки пилот може да вземе нещата в свои ръце като предприеме иновативни начини за тяхното разрешение. Това означава да мисли извън рамката тогава, когато е трудно!

Феноменалната памет пък позволява на пилотите запаметяването на десетки процедури до най-малките детайли - а това е просто друга неизменна част от арсенала на тези комплексно развити професионалисти.

А как методиките на АМАКидс подпомагат всички тези качества?