МОЖЕМ ЛИ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СЕ НАУЧИМ НА СКОРОСТНО ЧЕТЕНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Бързото четене съчетано с високото ниво на запаметяване и осъзнаване на прочетеното е мечтата на немалко хора. Почти всеки от нас в някакъв етап от живота си е мечтал за способността да чете цели страници текст за секунди.

Днес има много методи за бързо четене, които превръщат тези мечти в реалност, а добрата новина е, че те са особено подходящи за деца, тъй като именно в училище тези умения ще влизат в ежедневна употреба и като такива ще претърпяват ежедневна трансформация.

Но възможно ли е да развиете способностите си у дома?

ЗАЩО МУ Е НУЖНО НА ДЕТЕТО ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧЕТЕ БЪРЗО

Образованието и познанията за заобикалящата ни среда играят огромна роля в живота на всеки съвременен човек, често разглеждаме именно тези фактори като ключът към успеха в бъдеще.

Тези, които са полагали системен труд в обучението си през годините, могат лесно да се справят с изпити по избраните предмети. Това им дава право на избор и възможност да постъпят в специализирана образователна институция и специалност, която ги допълва в най-голяма степен и позволява професионално разгръщане на интересите им в най-общ смисъл. Грешка е да се счита, че успехът на такива ученици се крие само в усърдието или в жаждата им за знания - понякога това се дължи на умението да боравят умело с информационните потоци.

Целта на училищните занимания е да предават знания. Стандартно, образователният процес е методически структуриран по такъв начин, че учениците първо преминават през нова тема на урока, а след това има фаза на затвърждаване. Като естествено продължение се планират самостоятелни и контролни работи, които позволяват на учителя да оцени степента на подготовка на учениците. Още на този етап от обучителния процес можете да наблюдава различно ниво на успеваемост посредством оценките на децата. Защо изглежда така сякаш някои системно и без сериозни усилия получават заветната "шестица", докато при други цената на усилията не оправдава крайния резултат? Причините могат да бъдат комплексни, но в голяма част от случаите са свързани и произтичащи една от друга.

Учителите търсят причините в самите ученици заради липсата им на внимание, небрежност или нежелание да учат, а родителите често виждат корена на проблема в несъвършенството на образователната програма. Но дори и всички тези констатации да почиват на достатъчен набор от неоспорими факти, това не води до промяна в отношението на детето към уроците и не се отразява на неговото представяне. В крайна сметка “ученолюбивостта” зависи и от способностите на ученика. Те са фактора, който може да преодолее всякакви епизодични или системни несъвършенности в процеса на работа.

Когато ученикът усвоява с лекота новите теми от урока, вероятността да се повиши интереса към обучителния процес е сериозна. Дори в зряла възраст наблюдаваме същата закономерност - човек е устроен по такъв начин, че инстинктивно отделя повече време за тези дейности, които му се удават. Когато на учениците им е трудно да учат, те търсят за себе си други начини за самореализация. Следователно, сред най-важните задачи пред родителите стои именно тази да научат децата си да обичат обикнат учението, а това не може да бъде постигнато без да се работи върху уменията на ученика, основното от които с право може да се счита способността за работа с текстове и информация.

Умението за четене, усвояване и запомняне на прочетеното играе решаваща роля за придобиване на новите знания. Един ученик черпи по-голямата част от информацията от книги и учебни помагала и колкото по-голям става, толкова повече време отделя за подготовка за уроци самостоятелно. Всяка година тенденцията към окрупняване на наръча учебници се запазва, натоварването се увеличава. Ако в началното училище е все още възможно сравнително бързо да се изпълняват домашните задания, то в гимназиалния курс много деца остават до късно, за да преминат през всички материали за самоподготовка. Наблюденията са такива, че тези, които не се справят или не отделят необходимото внимание за подготовка, остават сред т. нар. “нарочени за слаби” ученици с ниско самочувствие и отславбащо желание, и воля за развитие.

Ефективен начин да повлияете на ситуацията е да научите детето да чете бързо и да запомня съдържанието на прочетеното. Както вече беше отбелязано по-нагоре днес има много техники, с които може да се постигне това.  Някои от тях развиват скорост на четене, докато други са насочени към трениране на паметта. Но е важно да се разбере, че само интегриран подход позволява постигане на видим резултат от работата върху личността и интелекта си. Като например да се научим да четем бързо и можем ли го направим сами? Преди да си отговорите на този въпрос, трябва да разберете какво представлява тази техника.