Ментална аритметика: история, наука и съвременност

Менталната аритметика спада към новите методи за развитие на детската интелигентност. Всъщност тя е на около пет хиляди години. За началото и се счита изобретяването на сметалото суан-пан в Китай. Еволюцията на древния "калкулатор" продължава векове. През XVI век в Япония се появява сметалото соробан - инструмент, включен в списъка на световното културно наследство.

В японските училища менталната аритметика е част от общата образователна програма. Техниката е тествана успешно в 60 страни. За какво е необходима тя?

Интелект и мислене: разликата в понятията

Основната цел на менталната аритметика е развитието на интелектуалните способности. Способността за бързо смятане е допълнително придобито, безусловно полезно умение.

Необходимо е да се прави разлика между интелигентност и мислене. Първият термин се разбира като комбинация от следните умствени качества:

  • бърза ориентация в нови ситуации;
  • ефективно обучение, основано на опита;
  • използване на усещания, възприятия, памет, интуиция за вземане на нестандартни решения.

Развитие на детския интелект - формиране на способността да се адаптират, учат, разбират абстрактни понятия, планират, определят и постигат цели. Всички тези качества се развиват, благодарение на менталната аритметика. Особено ефективни са заниманията в предучилищна възраст.

Мислене - познавателна дейност, способност да се анализират, синтезират, сравняват, обобщават, изпълняват други познавателни операции. Може да се каже, че интелектуалец е човек с развито мислене, затова усъвършенстването на интелекта е по-глобална задача.

В занятията по ментална аритметика децата работят с въображаемо сметало, започват да възприемат математическите задачи като картини, като активно включват и дясното полукълбо на мозъка. В процеса на упражнения се подобряват центрове, отговорни за интелектуалните способности.

Научен произход

Хората са по-склонни да се доверяват на нови методи, ако има положителни резултати от тяхното практическо приложение и научна обосновка на теорията. Много хора са виждали деца в рекламите и телевизионните програми за млади гении, които могат едновременно да четат и рецитират стихове. Как науката разглежда това?

Тясната връзка между синхронното работа на лявото и дясното полукълбо на мозъка, и ефективността и скоростта на процеса на обучение са установени по научен път. Проучванията са проведени в Медицинското училище Nippon, използвайки енцефалография. Характеристики и резултати от теста:

  • изследването включва деца и възрастни;
  • при слушане на музика, устройството показва активност в дясното полукълбо, при смятане - в лявото;
  • при смятане с абака, активност се наблюдава едновременно в двете полукълба.

От тестовете следва, че дясното полукълбо се използва от човек, за да разпознае модели, изображения, звуци, а лявото е отговорно за логиката. При менталната аритметика се развиват синхронно двете полукълба на мозъка, оттам и интелекта.

Leave a request for a free consultation

Get a consultation