Меморика ще даде суперпамет на вашето дете

Съвременният свят поставя нови предизвикателства към днешните деца. И едно от най-важните е способността да се обработва огромно количество информация. Да се възприема бързо, при което да се запомня добре всичко, току що научено.

Понякога желанието да се обхване много материал, води до преумора и неудовлетвореност от собствените способности. Това поражда несигурност в бъдещето на детето. Поради това, то постепенно придобива невротични състояния. От друга страна детето с лекота може да научи езици и текстове, да запомня  математически теореми и формули, както и правилата за правопис. Всичко това може да осъществи с помощта на Меморика.

Меморика

Много родители се чудят какво е Меморика. Меморика - (от английската дума „memory“ - памет) е уникална програма, насочена към развитие на образно мислене и систематизиране на процесите на запомняне. Методиката дава гарантирани резултати за деца над 7 години, които могат да четат, пишат и да броят.

Меморика е създадена с цел да формира образно и системно мислене за управление на процесите на запомняне.

Ползи от меморика за децата

Ползите от Меморика в съвременния свят са огромни за нашите деца. През двадесет и първи век потокът от информация е толкова богат и разнообразен, че дори на възрастен човек е трудно да се справи с него, а какво да кажем за децата. Нашите деца, особено когато ходят на училище, получават огромно количество нови знания и информация всеки ден. Освен това, освен обичайните уроци, много деца получават допълнително обучение в различни извън класни занимания.

Меморика ще научи вашето дете бързо да усвоява, обработва и запомня получената информация. След като завърши курса „Меморика“, детето не само ще се учи по-добре в училище, но и ще го прави с интерес. Развивайки паметта си, то ще запомня все по-бързо. Колкото по-бързо запомня материала, толкова по-добре ще решава тестове, контролни и полага изпити. На всеки човек му харесва, когато постига добри резултати. Така вашето дете ще прояви любознателност към всички учебни предмети.