Когнитивно мислене и менталната аритметика

Мисленето от когнитивен тип в едно дете се появява още от раждането и е различно от това на възрастен. За теорията на когнитивното развитие (лат. "Cognitio" - "знание") първо говори швейцарски психолог и философ Жан Пиаже.

Според Пиаже човек е способен да формира предположения и хипотези само в младостта си. С възрастта функциите на когнитивното мислене изчезват.

Когнитивното мислене за човека

Без този тип мислене човек не е в състояние да води социален живот, да учи и да се усъвършенства. Когнитивното мислене тясно взаимодейства с визуалното, което е насочено към създаване на нови образи и визуални обекти, способността да се работи с тях. Тази връзка се използва дори при преподаването на математика, геометрия и физика.

Когнитивно-визуалният (визуално-когнитивен) подход към обучението предполага използването на изображения в педагогическия процес: графика, анимация. Това хармонично развива двете полукълба на мозъка, а обучаемият получава положителни емоции. Визуалното структурно мислене ви позволява да видите връзката между елементите на образа и свободно да ги използвате в ума си.

Много чудеса на света и технологии, като пирамидите в Египет, космическите кораби, се появяват не благодарение на математиката и другите точни науки, а на въображението на техния създател или идеология на създаване.

Как да развием когнитивното мислене

Как да развием това прословуто когнитивно мислене? Напоследък се смяташе, че интелигентността е генетична информация и не може да бъде доразвита. Но след откриването на мултимодалния метод на преподаване, тези изявления се оказаха несъстоятелни.

Мултимодалното обучение включва максимум информация чрез визуализация и слух.

Човек учи в най-различни области - тук говорим и за интеграция в обществото.

В основата на такива образователни дейности са разработките на екип от учени: Перринг, Джеги, Бушкул и Йонидс. Тяхната същност е в тренирането на краткосрочната памет. Това позволява значително да се развият когнитивните способности. Тази техника помага дори и при работа с деца с аутизъм.

Неразвитото когнитивно мислене води до проблеми в различни области, по-специално в училище при децата.