Кое е по-важно за децата – играта или обучението?

Традиционно играта и обучението са противоположни. Но ако се замислите, е лесно да намерите силна връзка между тези процеси, поради това, че ученето е част от играта. Днес много родители се стремят да намалят "безполезната" игра на децата си, за да увеличат броя на кръжоците, курсовете, образователните дейности. Психолозите не смятат тази тенденция за благоприятна, именно защото игралната активност в предучилищна и по-млада училищна възраст е в основата на познанието за света наоколо.

Немският психолог Карл Грос счита, че играта е средство за оцеляване на видовете в процеса на естествения подбор. Младите животни, както и тези, които не зависят от суровите условия, се забавляват през по-голямата част от деня. По този начин се усъвършенстват уменията, необходими за оцеляване и размножаване.

Отсъствие на игрови дейности и творчество

Съвременните теории и методи за ранно развитие изискват деца на възраст от 3 до 5 години да започнат да изучават чужди езици, да се научат да четат, да смятат наум, да пишат и т.н.

Американски учени провеждат проучвания, които показват, че децата, натоварени с образователни програми, нямат творчески умения. Те нямат възможност да поемат инициативата, да вземат нестандартни решения, защото класовете имат не-игрови формат.

Творческият подход не може да бъде преподаван, но можете да създадете условия за неговото развитие. До много зрели години много велики умове на човечеството са запазили способността и интереса си към игралните дейности. Творчеството се проявява, ако децата третират решението на проблема като хоби, страст, забавление.

Много полезна са социалните игри - дъщери-майки, клиника, магазин, защото:

  • По-голямата част от времето се изразходва за разпределение на ролите, така че участниците в действието се учат да отстъпват и да вземат компромисни решения;
  • на практика много добре се усвоява основният принцип на взаимоотношенията между хората: постъпвайте с другите, така, както желаете да постъпват с вас;
  • децата се чувстват силни и независими, защото вземат решения, развиват творческите си способности.

Ограничавайки децата в игрите, ние ги лишаваме от естествения процес на подготовка за зряла възраст.

Занятия с елементи на игра

Развиващите занятия са различни. Те са полезни, ако са адаптирани към възрастта на децата. В предучилищна възраст способността да се концентрира върху едно и също действие е слаба. Избирайки програми за развитие, трябва да обърнете внимание на тези, в които обучението е комбинирано с игрални дейности. Този важен момент дава възможност за интелектуално и творческо развитие.

Една от опциите е менталната аритметика. Авторските техники се предлагат в центровете за интелектуално развитие. Системата от упражнения е проектирана така, че по време на занятията елементът на играта не се губи, и двете полукълба на мозъка участват в работата. Оттук - пълна свобода на творчеството, инициативност, нестандартно мислене.

Leave a request for a free consultation

Get a consultation