Какви принципи са в основата на менталната аритметика

Съвременните училищни програми създават проблеми не само при децата, но понякога и при родителите им. Постоянните промени и “подобрения”, въвеждане на нови задължителни предмети по външно тестване - всичко това принуждава детето от първите класове на училище да учи с максимална концентрация. Затова много родители искат на децата им да бъде поне малко по-лесни да учат. Такъв начин да се помогне на детето има – това е менталната аритметика! Какви принципи са в основата на менталната аритметика и как тя помага на децата?

Какво е ментална аритметика?

Менталната аритметика е програма, която позволява едновременното развитие на двете полукълба на мозъка: ляво и дясно с помощта на бързо смятане наум. Както знаете, лявото полукълбо е отговорно за логическо мислене, езикови умения, говор, запаметяване на факти, имена, дати. Благодарение на лявото полукълбо можем да анализираме информация, да я обработваме, да разпознаваме символи. Дясното полукълбо е отговорно за интуицията, за въображението, за пространствената ориентация. Именно заради нашата „дясна половинка“, ние усещаме музиката и пеем чисто, разбираме метафори и сравнения, можем да мечтаем и сънуваме. За да може вашият син или дъщеря да развият целия мозък хармонично, запишете го на ментална аритметика.

Благодарение на тази техника детето ви ще се учи по-добре и лесно в училище. Обучението по ментална аритметика допринася за концентрацията, повишава концентрацията и подобрява паметта. Следователно, детето ще може лесно да изучава чужди езици, да запомня исторически дати и факти, теореми във физиката и алгебра, химически формули. Дори и по-рано да е имало предпочитание към хуманитарните науки, след обучението си то би се интересувало и от математически и биологични специалности.

С помощта на менталната аритметика детето ще развие въображение, мислене, памет. То ще може да решава различни проблеми по два начина: творчески и аналитичен. Заради успеха си, то вярва в себе си, неговото самочувствие ще се увеличи, ще се формират и неговите лидерски качества. Менталната аритметика ще направи от всяко дете малък гений, който ще достигне големи висоти в бъдеще.