Как рисуването влияе на развитието на детето

У всички хора има такива познавателни процеси като мислене, възприятие, памет, наблюдение. Всички те са свързани със съзнанието. Колкото по-развити са тези процеси, толкова по-успешно се развива животът на човек. Когнитивната дейност работи през целия живот, но се проявява най-вече в детството, когато мозъкът на детето е по-пластичен. Един от начините за формиране на ярка личност е рисуването.

Развитието на децата чрез рисуване е известно от много отдавна. Когато дете рисува, то не само си представя изображения, но и ги пресъздава на хартия. Благодарение на тази творческа дейност детето се научава да изразява себе си, своите мисли, чувства, емоции. Показва се като индивид.

Развитието на децата в предучилищна възраст чрез рисуване е необходимо, тъй като именно през този период човек има повече невронни връзки в мозъка. Затова децата са по-адаптирани да учат нови неща, отколкото възрастните.