КАК ДА ПОДГОТВИМ ДЕТЕТО СИ ЗА УЧИЛИЩЕ

Всеки първокласник трябва да тръгне на училище с ясна теоретична и практическа представа относно това, с което ще се сблъска. Повечето родители осъзнават тази нова действителност и подготвят децата си предварително за измерението “първи клас”. Но има и такива, които в известна степен подценяват този момент, мислейки, че всичко ще се научи в училище. Както едно време.

На първо място, струва си да осъзнаем, че малко дете, което тепърва прохожда дългия път в училище, е подложено на необикновен, непознат до момента стрес. За него абсолютно всичко попада в графата “ново” - непознати лица, деца и учители, непривично за ежедневието дълго седене на стол, съчетано с безкрайни опити за концентрация, нов вид домашна дейност - писане на домашни и учене на уроци. С оглед на това ако детето има предварително изградена база от знания, подходяща за първи клас, тогава ще бъде значително по-лесно за него да учи. Ще се чувства на място.

Психолози и учители съветват съвремените родителите да започнат подготовката на детето си за обучителния процес от 5-годишна възраст. За период от около две години бъдещият първокласник ще има достатъчно време да усвои и придобие всички основни навици и знания, което от своя страна ще имат директно приложение в училище. А изискванията към най-малките ученици днес са достатъчно високи. Учителите, а и училищната програма, са ориентирани за работа в значителна степен към тази част от децата, които отиват на училище с базисна подготовка. Следователно, ако вашето дете започне прохождането на обучителния процес едва на 15 септември, то вероятността да усети всички негативни последствия от това се покачва неимоверно.

Възрастните трябва да разберат, че добрият старт в огромна степен предполага по-доброто развитие и бъдещ успех в обучението. 

Как да подготвим детето за училище, на каква възраст да започне обучението и какво трябва да знае първокласникът до самото началото на часовете ще разкажем в този материал.