Четенето в живота на великите хора

Способността за бързо четене спестява време, което винаги липсва. Запознавайки се с техниките на бързо четене, хората започнаха да се ангажират, тъй като се научили да четат. Разработени са многобройни техники, методики, овладяването на които позволява за час да се прочете средно голяма книга.

Скоростта на четене води до по-бързо мислене. В това можем да се убедим, като видим как бързото четене е повлияло на историческите фигури, великите хора.

Рекордьори по бързо четене

По-голямата част от хората четат със скорост от 200 до 600 думи в минута. Редовните занятия позволяват да повишите процента до 5 хиляди думи.

Описвайки своя метод на четене, Оноре де Балзак казва, че разбира значението на текста със скоростта на погледа му. Този велик човек, умеел да отдели най-важното в потока от информация и отсее излишното, имал е феноменална памет. Четял е средно голяма книга заз половин час.

Подобни способности е притежавал и Д.Ф.Кенеди. Той постоянно е подобрявал техниката си на четене. Четял е хиляда думи в минута. Този изтъкнат политик твърди, че благодарение на уменията си много бързо е преглеждал ежедневните документи и вземал правилни решения.

Други примери:

  • Първият президент на САЩ, Д. Вашингтон, четял доста бързо, задължително на глас. Той твърди, че произнасянето на текст във вестник му позволява да разбере по-добре значението му;
  • четенето било любимо хоби на Ф. Рузвелт. Вземайки книга в ръцете си, той винаги я четял до края, с един поглед е успявал да покрие цял параграф. Можел е да рецитира фрагменти от книги на чужди езици, с изучаването на които се е занимавал цял живот;
  • от спомените на В. Бонч-Бруевич следва, че В. И. Ленин е имал диагонална техника за четене, която е специално разработена и преподавана и на курсовете Либерика (скоростно четене). Тази способност позволи на лидера на пролетариата да прочете невероятно количество статии и книги;
  • Фен на четенето е бил и Н. Г. Чернишевски. Авторът ежедневно е прочитал поне две книги;
  • В продължение на дни ое обичал да чете и А. С. Пушкин. Поетът имал блестяща памет, знаел е наизуст много исторически дати, заплетени родословия, имена и местоположения на географски обекти.

Списъкът продължава. Важното е, че любовта към четенето и добрата техника са помогнали на тези хора да заемат достойно място в историята на човечеството.

Рекорди за бързо четене са известни и сред обикновените хора, нашите съвременници. Официално регистриран резултат от жител на Киев, Ирина Иванченко. Показателят й за скорост е 163,333 думи в минута. С такава техника можете да прочетете дебело списание за четиридесет секунди. По време на регистриране на рекорда, момичето е на 16 години и е на курс за обучение в Академия за развитие на интелекта.

Всеки човек, ако иска, може да подобри техниката на четене. Оценката на ползите от това умение е чисто индивидуална, но очевидно положителна и многостранна.

Leave a request for a free consultation

Get a consultation